Regulamin

REGULAMIN

Informacje ogólne:
MK SPORT Mateusz Zubik
Ul. Trzebińska 25/23
32-500 Chrzanów
NIP: 6282073532
biuro@sklep-mksport.pl
tel. 667-700-445
www.sklep-mksport.pl
sklepszczypiornisty.pl

 Sklep internetowy MK SPORT (zwany dalej Sklepem) prowadzi sprzedaż detaliczną asortymentu sportowego za pomocą Internetu.

 1. Sklep internetowy MK SPORT mieści się pod adresami internetowymi www.sklep-mksport.pl oraz sklepczypiornisty.pl
 2. Zakup asortymentu sportowego za pomocą sklepu MK SPORT odbywa się poprzez strony www.sklep-mksport.pl, sklepszczypiornisty.pl, serwis Allegro.pl lub telefonicznie pod nr tel. 667700445 (koszt standardowy według taryfy operatora).
 3. Właścicielem Sklepu jest Firma MK SPORT Mateusz Zubik, zarejestrowana pod adresem: 32-500 Chrzanów, ul. Trzebińska 25/23, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i możliwa do odnalezienia w tej ewidencji m. in. po numerze NIP: 6282073532, określana w dalszej części regulaminu Sprzedającym.
 4. Pod pojęciem Klienta rozumie się osobę prawną, fizyczną, lub jednostkę organizacyjną która nie posiada osobowości prawnej, jednak posiadającą zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań, oraz nabywania praw.
 5. Złożenie zamówienia w Sklepie jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.
 6. Wszystkie zawiadomienia, prośby, żądania oraz inne formy korespondencji wymagane lub dozwolone w ramach niniejszego regulaminu muszą być sporządzone na piśmie lub na trwałym nośniku.

Zamówienia

 1. Firma MK SPORT Mateusz Zubik jest stroną umowy kupna-sprzedaży zawieranej z Klientem i widnieje na rachunku jako sprzedawca zamówionych przez Klienta produktów.
 2. Wszystkie ceny towarów i usług znajdujące się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto. Firma MK SPORT Mateusz Zubik jest płatnikiem podatku VAT, przez co podatek ten jest naliczany na fakturach oraz paragonach fiskalnych wystawianych przez firmę MK SPORT.
 3. Zawarcie umowy kupna-sprzedaży towaru wskazanego w ofercie kupna następuje z chwilą przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
 4. Czas realizacji zamówienia wynosi 1-3 dni robocze. Do tego czasu należy doliczyć czas dostawy, zgodnie z wybranym przez kupującego sposobem doręczenia. Czas realizacji zamówienia może się wydłużyć w okresach urlopowych, jednak w takim wypadku Kupujący zostanie o tym poinformowany w jasny i czytelny sposób poprzez odpowiedni wpis na stronie głównej Sklepu.
 5. Towary, dla których czas realizacji jest dłuższy niż 3 dni robocze są dostępne na zamówienie.
 6. Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub cofnąć zamówienie w drodze powiadomienia wysłanego pocztą elektroniczną do chwili przyjęcia zamówienia do realizacji.
 7. Sprzedający przyjmuje do realizacji zamówienia, które zostały prawidłowo wypełnione za pomocą formularza znajdującego się na stronie internetowej Sklepu.
 8. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje, jeśli Sprzedawca poinformuje o tym Kupującego – pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Brak jakiejkolwiek informacji oznacza, że zamówienie nie zostało wysłane. Datą przyjęcia zamówienia do realizacji jest data doręczenia Kupującemu informacji, o której mowa wyżej.
 9. W przypadku płatności przelewem lub poprzez serwis przelewy24.pl, zamówienie zaczyna być realizowane po otrzymaniu płatności na konto sklepu (w przypadku przelewu) lub otrzymania informacji od operatora o dokonaniu płatności (w przypadku płatności on-line przelewy24.pl).
 10. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.
 11. W momencie gdy przesyłka opuści magazyn, Klient otrzyma kolejne powiadomienie e-mailem.
 12. W przypadku niedostępności części towarów, objętych zamówieniem, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany. Klient decyduje czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy też w całości anulowane.
  Jeżeli Klient zdecyduje o anulowaniu zamówienia, a dokonał uprzednio zapłaty, to automatyczny zwrot tej kwoty wraz z kosztami przesyłki nastąpi w terminie do 14 dni po otrzymaniu przez MK SPORT wiadomości mailowej, informującej o anulowaniu przez klienta złożonego zamówienia. Natomiast w przypadku decyzji klienta odnośnie częściowej realizacji zamówienia, wpłacona uprzednio kwota zostaje zaliczona na poczet zapłaty za realizowane w części zamówienie, a pozostała nadwyżka zostanie automatycznie zwrócona w terminie do 14 dni po otrzymaniu przez MK SPORT wiadomości mailowej, informującej o częściowej realizacji zamówienia.

Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad

Firma MK SPORT Mateusz Zubik oświadcza, że zobowiązuję się do dostarczenia towaru bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.

Kodeks dobrych praktyk

Firma MK SPORT w swoich działaniach w stosunku do klientów, zawsze kieruje się wypracowanym przez siebie Kodeksem dobrych praktyk. Odnośnik do niego znajduje się w menu dolnym Sklepu Internetowego, pod regulaminem.

Wysyłka i zapłata:

 1. Zamówione towary są dostarczane do klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej, standardowo zwykłą paczką, lub przesyłką rejestrowaną.
 2. Klient wybiera formę uregulowania należności: za pobraniem pocztowym lub przedpłatą na rachunek firmy. Nr rachunku bankowego do przedpłaty zostanie przesłany na adres mailowy klienta.
 3. Na wpłatę czekamy 5 dni roboczych.
 4. Numer konta: ING 74 1050 1302 1000 0091 0254 9756 MK SPORT Mateusz Zubik, ul. Trzebińska 25/23,  32-500 Chrzanów
 5. Towar wysyłamy codziennie oprócz sobót, niedziel i świąt, maksymalnie do 3 dni roboczych od daty zaksięgowania pieniędzy na koncie.
 6. W wypadku gdy Kupujący nie odbierze zakupionego przez siebie towaru, Sprzedający ma prawo żądać zwrotu kosztów przesyłki zwrotnej, chyba że nieodebranie przesyłki było spowodowane przyczynami niezależnymi od Kupującego.
 7. Sprzedający odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu, w którym Kupujący go otrzyma.

 Warunki dostawy:

1. Płatność przy odbiorze
Płatności dokonuje się gotówką, kurierowi lub kartą w Paczkomacie.

2. Płatność z góry

Wpłata na nasz rachunek bankowy. Można wykonać go z konta bankowego (tradycyjnego lub internetowego) lub dokonać wpłaty na poczcie lub w dowolnym banku.

Wysyłkę paczek realizujemy w kilku wariantach:

1. Kurier

 • paczka zwykła – 16 zł
 • paczka pobraniowa – 22zł

2. Paczkomaty InPost

 • Paczkomaty – 9,90zł
 • Paczkomaty pobranie – 16zł

Czas dostawy przesyłki to liczba dni, po ilu przesyłka powinna dotrzeć do adresata. Chodzi o dni robocze liczone od momentu nadania przesyłki do jej otrzymania.

Czas dostawy w Polsce zależy od wybranego przewoźnika:
1.) Przesyłka kurierska ok. 1-2 dni robocze
2.) Paczkomaty InPost ok. 1-2 dni robocze

Jeżeli nie otrzymałeś paczki w ciągu 7 dni roboczych od daty zakupu, skontaktuj się z nami. Wyjaśnimy sprawę.

Zwrot towaru (odstąpienie od umowy), wymiana:

 1. Kupujący ma prawo, w ciągu 14 dni od daty objęcia w posiadanie przez siebie lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, zwrócić zakupiony Towar (odstąpić od umowy) lub wymienić go na taki sam lub w innym rozmiarze.
 2. W przypadku umowy, która obejmuje zakup wielu rzeczy, a które są dostarczane osobno, początek 14 dniowego terminu na odstąpienie należy liczyć od momentu objęcia w posiadanie przez Kupującego lub wskazana przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik ostatniej zakupionej rzeczy.
 3. W celu odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedającym, należy złożyć stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można wysłać do Sprzedającego za pomocą poczty elektronicznej, pisząc na adres: biuro@sklep-mksport.pl lub za pomocą listu tradycyjnego, który należy nadać na adres: MK SPORT Mateusz Zubik, ul. ŁANY 18, 30-385 Kraków. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie oświadczenia przed jego upływem. Kupujący może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajdującego się w końcowej części Regulaminu.
 4. W celu wymiany zakupionej rzeczy należy kontaktować się ze Sprzedającym za pomocą poczty elektronicznej, pisząc na adres: biuro@sklep-mksport.pl
 5. Jeżeli ostatni dzień terminu na odstąpienie od umowy, jest dniem ustawowo wolnym od pracy, niedzielą lub sobotą, termin ten wygasa wraz z upływem ostatniej godziny następnego dnia roboczego.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy zwrot przedmiotu przez Kupującego powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie zakupionej rzeczy przed jego upływem.
 7. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Kupujący ma prawo ocenić i sprawdzić kompletność, rozmiar czy parametry techniczne towaru, nie może jednak normalnie go użytkować, w przeciwnym razie odstępując od umowy może zostać obciążony dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości towaru. W miarę możliwości zwracana rzecz powinna zostać odesłana wraz z oryginalnym opakowaniem oraz metkami.
 8. Przy zwrocie towaru należy przedstawić dowolny dokument potwierdzający jego zakup.
 9. Jeśli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 10. Zwrot środków przez Sprzedającego nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania oświadczenia. Sprzedający może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu lub dostarczenia dowodu jego odesłania.
 11. Sprzedający zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.
 12. Sprzedający niezwłocznie przesyła Kupującemu na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 13. Koszty odesłania towaru do Sprzedającego w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi Kupujący.

Brak możliwości odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej z firma MK SPORT Mateusz Zubik nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.

Reklamacje:

 1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi jeśli wada towaru została stwierdzona przed upływem 2 lat od jego wydania Kupującemu.
 2. Kupujący ma obowiązek powiadomić Sprzedawcę o wadzie oraz określić swoje żądanie w ramach rękojmi w ciągu roku od jej zauważenia.
 3. W przypadku ewentualnych reklamacji prosimy o kontakt z firmą telefonicznie pod nr 667-700-445 lub pod e-mail: biuro@sklep-mksport.pl. Reklamację można także przesłać na adres tradycyjny: MK SPORT Mateusz Zubik, ul. Łany 18, 30-385 Kraków.
 4. W treści reklamacji należy określić zauważoną wadę oraz określić swoje żądania przewidywane w ramach rękojmi.
 5. Przy składaniu reklamacji można posłużyć się wzorem formularza reklamacji znajdującym się w końcowej części regulaminu.
 6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 7. Reklamacja rozpoznana zostanie w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez MK SPORT zgłoszenia reklamacji w jej prawidłowej postaci lub jej stosownego uzupełnienia.
 8. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest dowód zakupu.
 9. Składając reklamację na podstawie rękojmi Kupujący ma prawo zażądać: naprawienia wady, wymiany towaru na nowy, obniżenia ceny i o ile wada jest istotna – odstąpienia od umowy. Sprzedawca ma prawo do nie uznania wyboru Kupującego i zaproponowania innego sposobu rozpatrzenia reklamacji.
 10. Jeśli towar z wadą był już wcześniej naprawiany, Kupujący może zażądać odstąpienia od umowy lub domagać się obniżenia ceny.
 11. Kupujący może żądać usunięcia wady rzeczy na wolną od wad albo wymiany, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 12. Koszty związane z uznaną reklamacją ponosi Sprzedający.
 13. Zwrot kosztów wysyłki poniesionych przez Klienta nastąpi niezwłocznie po rozpoznaniu reklamacji.

Gwarancja:

 1. Sprzedający nie udziela gwarancji na zakupiony towar.
 2. Gwarancje na sprzedawane przedmioty są udzielane bezpośrednio przez dystrybutorów poszczególnych firm w Polsce.
 3. Firma MK SPORT oferuje swoją pomoc w kontakcie Kupującego z dystrybutorami poszczególnych firm w kwestiach gwarancji na zakupione produkty.
 4. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Krakowie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Zamówienia z katalogów:

 1. Istnieje możliwość zamówienia niedostępnych rzeczy w sklepie z katalogów firmy Erima, Hummel i Select.
 2. Prosimy o kontaktowanie się w tej sprawie pod adresem e-mail: biuro@sklep-mksport.pl.
 3. Sprzęt dostarczany jest z Niemiec oraz Danii. Czas oczekiwania na zamówiony asortyment wynosi 10-20 dni roboczych.

Kodeks dobrych praktyk

Firma MK SPORT w swoim kontakcie, zarówno z klientami jak i partnerami biznesowymi zobowiązuje się do przestrzegania ogólnie przyjętych standardów etycznych oraz podstawowych zasad dobrych praktyk w handlu, takich jak:

 1. Prowadzenie działań ukierunkowanych na zadowolenie Klientów poprzez dostarczenie im produktu najwyższej jakości oraz zapewnienie im profesjonalnego doradztwa i rzetelnej obsługi.
 2. Niewprowadzanie świadomie Klienta w błąd oraz uczciwe przekazywanie wszelkich posiadanych informacji.
 3. Regularne monitorowanie dostępności i aktualności oferty sklepowej oraz jak najszybsze korygowanie zaistniałych błędów oraz ciągłe dążenie do ich eliminowania.
 4. Gotowość do współpracy oraz podejmowanie każdego zlecenia z maksymalnym zaangażowaniem.
 5. Proponowanie Klientowi skorzystania z innego rozwiązania jeżeli nie posiadamy produktu, który odpowiada jego aktualnym zapotrzebowaniom lub kiedy uważamy że zakup innego asortymentu może okazać się dla niego bardziej korzystny (niższa cena, lepsza jakość itp.)
 6. Polubowne rozwiązywanie wszelkich konfliktów.
 7. Niewypowiadanie nieprawdziwych lub obraźliwych informacji na temat konkurencyjnych firm i produktów.
 8. Przekazywanie ważnych informacji i decyzji Klientowi w sposób zrozumiały i bez zbędnej zwłoki (np. dotyczących reklamacji, realizacji zamówienia, itp).
 9. Nieuchylanie się od wywiązania z zobowiązań (m.in. obsługą reklamacji lub zwrotów).
 10. Dbanie o bezpieczeństwo powierzonych nam danych.
 11. Kierowanie się takimi wartościami jak sprawiedliwość i uczciwość.

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy:

Imię i nazwisko konsumenta                                                                         Miejscowość i data

Adres konsumenta

 

 

 

MK SPORT Mateusz Zubik

Ul. Łany 18

30-385 Kraków

 

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

lub poza lokalem przedsiębiorstwa

 


Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numery oferty w Allegro lub Sklepu Internetowego [numery] .
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Login Allegro: [login kupującego](jeśli rzecz była zakupiona na Allegro.pl)
Adres: [adres kupującego]
Data: [data odstąpienia od umowy]
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

 

 

 

Wzór formularza reklamacji

 

Miejscowość, data

Do

MK SPORT Mateusz Zubik

ul. Łany 18

30-385 Kraków

 

 

Imię, nazwisko

Adres konsumenta

 

 

Reklamacja towaru

 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …… towar jest wadliwy. Wada polega na ………………… Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

 

 • wymiany towaru na nowy*
 • nieodpłatną naprawę towaru*
 • obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto …………../przekazem pocztowym na mój adres*
 • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ………….*

 

 

Z poważaniem